GALLERI ENGLESON - I Stockholm, Göteborg, Skanör och Falsterbo
Vårt företag driver sex gallerier: Galleri Engleson i Stockholm, Göteborg och Skanör, Galleri Stallet och Magasinet i Falsterbo samt Galleri Fiskarstugan i Skanör. Vi gör dessutom årligen konstmässor samt deltar i olika evenemang med inriktning på konst..

Hos oss är alla välkomna. Alla skall ha möjlighet att visa sin konst och därför gör vi ingen kvalitetsbedömning. Det innebär inte att vi inte ställer krav. Alla utställningar skall vara snyggt genomförda. 

Vi vänder oss till konstnärer, som är villiga att dela på arbete och ansvar i samband med en utställning. Vi hyr ut våra gallerilokaler. Konstnären hänger själv sin utställning, passar den och sköter försäljningen. I hyran ingår försäkring av den utställda konsten till en summa av 200 000 kr. Denna kan höjas och den extra premien samt självrisken på 1000 kr får konstnären själv stå för. 

Vi hjälper till med marknadsföring genom att:

 - Vi skickar ut ett stort antal vernissageinbjudningar via mail.   - Vi lägger ut en presentation av konstnären och utställningen     på vår hemsida och Facebook (om vi får material).
 - Vi sänder materialet även till andra hemsidor relaterade till        konst och utställningar.
 - Vi lägger ut i evenemangskalendrar och guider i olika               tidningar eller meddelar utställarna vart de bör sända                 information.
 - Vi utnyttjar sociala medier. 
 - Genom avtal med dagspressen kan vi erbjuda kraftigt               rabatterade annonser.

Konstnären betalar en mindre del av hyran vid boknings-tillfället. Resten av hyran skall vara betald senast en månad före utställningens början. Inga andra kostnader tillkommer. Till skillnad från traditionella gallerier tar vi inte provision.

Det är viktigt att även utställaren marknadsför sin utställning och utnyttjar sina egna kanaler. Vi kan hjälpa till med affischer, såväl originalritning som tryckning och affischering. Affischering gäller endast Skanör och Falsterbo.

Våra gallerier har alla bra läge på platser där det rör sig mycket folk och/eller där det finns andra gallerier i närheten. Vi lägger stor vikt vid att lokalerna skall vara fräscha, ha bra belysning och vara väl välutrustade  även i övrigt.

OUR CONCEPT
Artists, who are willing to participate and share the responsibility and work in conjunction with an exhibition, are welcome to book an exhibition for a period of one week or more.

Our galleries are for rent. The art works will be insured at a total sum of 200 000 SEK. In the case of using the insurance there is a deductable fee of 1000 SEK, which the artist pays for. 

We help with the marketing as follows:

 - We send opening invitations by mail to a large number of         people.  
 - We post information about the artist and the exhibition on         our homepage.
 - The information will also be sent to other homepages 
   related to art and exhibitions.
 - We send information to calendars and guides in different           newspapers and weeklies.
 - We use Facebook and post information about exhibitions.
 - If the artist wants to advertise we can offer advertisements       with a discount.

The artist is responsible for the hanging and the arrangement of his/her exhibition. The artist must also attend his/her exhibition and is responsible for the sale of the art works.
 
The artist pays a booking fee in connection with the booking. The rest of the rent must be paid one month before the beginning of the Exhibition. There will be no other costs, what so ever. We do not take any commission.
 
Our galleries are all situated in places where people are strolling or where there are other galleries in the neighbourhood. They are well maintained, have good lighting and are well equipped.
Site Builder drivs av  Vistaprint